Berikut merupakan objektif Tunas Doktor Muda :-

  • Memberi panduan kepada guru untuk menyampaikan pengajaran pendidikan kesihatan dengan lebih mudah, menarik dan menyeronokkan.
  • Memastikan kanak-kanak dapat dibantu untuk membuat pilihan yang sihat dengan mengambil kira aspek berikut:
  • Mereka perlu tahu perkara yang perlu dilakukan untuk mengekalkan kesihatan. (Pengetahuan)
  • Mereka perlu percaya yang cara hidup sihat adalah amat penting. (Sikap)
  • Mereka perlu diberikan peluang untuk mempraktikkan tingkah laku kesihatan yang baik. (tingkah laku dan tindakan)
Go to top