Modul Latihan

on . Posted in Page

Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Bahagian Kokurikulum & Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menerbitkan Modul Latihan sebagai panduan dan rujukan kepada Guru Penasihat dalam melaksanakan aktiviti Kelab Doktor Muda. Modul Latihan terkini yang dihasilkan adalah Modul Latihan Kelab Doktor Muda Sekolah Rendah (edisi keempat, 2013).

 Modul Untuk Pengajar Program Doktor Muda
(Edisi 1)


Modul Program Doktor Muda Sekolah Rendah
(Edisi 2, 2003) 

Modul Latihan Kelab Doktor Muda Sekolah Rendah
(Edisi 3, 2008)

Adobe PDFModul Latihan Kelab Doktor Muda Sekolah Rendah
(Edisi 4, 2013)

Adobe PDF | Ebook

 

Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Bahagian Kokurikulum & Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menerbitkan Modul Latihan sebagai panduan dan rujukan kepada Guru Penasihat dalam melaksanakan aktiviti Kelab Doktor Muda. Modul Latihan terkini yang dihasilkan adalah Modul Latihan Kelab Doktor Muda Sekolah Menengah (Edisi Pertama, 2015).

 Modul Untuk Pengajar Program Doktor Muda
(Edisi 1)

Adobe PDF | Ebook